AJUTS PER A L’ADQUIDSICIÓ DE LLIBRES DE TEXT

El Ple de l’ajuntament, en data 26/09/2023, ha acordat concedir un ajut a fons perdut de CENT EUROS //100,00.-EUR// per ALUMNE per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic i/o informàtic per al curs 2023-2024 per als alumnes d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i programa de qualificació professional inicial dels nens del municipi, nascuts entre l’01/01/2006 i el 31/12/2020.

CONSULTEU AQUÍ TOTA LA INFORMACIÓ