Habitatges d’ús turístic (HUT)

Els propietaris d’habitatges que vulguin obtenir l’habilitació per l’ús turístic de la vivenda, hauran de sol·licitar-ho de la següent manera:

  1. Comprovar que es reuneixen els requisits detallats a l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC de Fontanals de Cerdanya (Consultar Ordenança).
  2. Comprovar el nombre d’habitatges d’ús turístic disponible a cadascun dels nuclis del municipi, d’acord amb les taules aprovades per a l’any 2023. (Consulteu l’Acord de Ple d’aprovació de les taules per al càlcul del límit d’habitatges d’ús turístic a Fontanals de Cerdanya).
  3. Presentar la sol·licitud a través del Canal Empresa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya (accediu-hi aquí).
  4. Posteriorment, cas que l’alta de l’habitatge sigui autoritzable, d’acord amb els criteris definits en l’esmentada Ordenança, l’Ajuntament us requerirà la presentació de la següent documentació:
    1. Comunicació Prèvia d’activitats d’habitatge d’ús turístic (Model de Comunicació Prèvia)
    2. Documentació que consta al propi model de comunicació així com a l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS HABITATGES d’ÚS TURÍSTIC MUNICIPALS de Fontanals de Cerdanya (Consultar Ordenança).

La presentació inicial del tràmit a través del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya no pressuposa l’anotació de l’habitatge al Registre de Turisme de Catalunya, donat que l’Ajuntament haurà de verificar el compliment dels requisits establerts a l’Ordenança municipal.