Sol·licitud ajut adquisició llibres de text

El Ple de l’ajuntament, en data 26/09/2023, ha acordat concedir un ajut a fons perdut de CENT EUROS //100,00.-EUR// per ALUMNE per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic i/o informàtic per al curs 2023-2024 per als alumnes d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i programa de qualificació professional inicial dels nens del municipi, nascuts entre l’01/01/2006 i el 31/12/2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 30 d’octubre al 24 de novembre. No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora d’aquest termini.

COM SOL·LICITAR L’AJUT?

a) Telemàticament:

    -Descarregueu el model de sol·licitud aquí SOL·LICITUD AJUT LLIBRES , empleneu-lo i signeu-lo.

    -Accediu als tràmits online de l’Ajuntament (www.fontanals.cat – Tràmits – Instància genèrica).

    -Empleneu la instància genèrica, adjunteu-hi la sol·licitud prèviament omplerta i envieu.

Aquest procediment necessita identificació electrònica (DNIe, Cl@ave PIN, idCAT mòbil, FNMT, altres). Cas que no disposeu d’identificació electrònica, podreu obtenir fàciment el vostre idCAT mòbil mitjançant el següent enllaç: http://www.idcatmobil.cat.

b) Presencialment a les oficines de l’ajuntament.