Situació geogràfica


Distàncies quilomètriques des de Fontanals de Cerdanya fins a:


Població

Alp

Puigcerdà

Bellver de Cerdanya

La Seu d’Urgell

Ripoll

Prades

Andorra

Manresa

Vic

Perpinyà

Girona

Barcelona

Lleida

Tolosa

Tarragona


Distància

3,7 Km

6,4 Km

13,4 Km

45,1 Km

56,4 Km

57,6 Km

64,3 Km

91,8 Km

91,8 Km

101,5 Km

136,8 Km

144,9 Km

177,5 Km

178,8 Km

201,3 Km