Ple

Fontanals de Cerdanya – Acord Municipal (FdC-AM)

  • Sr. Ramon Chía i Gálvez.
  • Sra. Sílvia Mayoral i Coll.
  • Sr. Isidre Sirvent Puig.
  • Sra. Judith Trilles i Blanch.
  • Sr. Lluís Domingo i Soler.
  • Sr. David Cruz i Vila.
  • Sr. Andrés Gil Almuzara.