Regidories

RAMON CHÍA i GÁLVEZ

Àrees de Govern

 • Alcaldia i coordinació general.
 • Governació i règim interior.
 • Mobilitat i Seguretat Ciutadana.

SÍLVIA MAYORAL i COLL – 1a TINENT D’ALCALDE

Àrees de Govern

 • Administració i Hisenda.
 • Festes populars.
 • Serveis Socials i Gent gran.
 • Comerç, turisme i cultura.

LLUÍS DOMINGO (2n TINENT D’ALCALDE) i SOLER i JUDITH TRILLES i BLANCH

(Regidoria compartida)

Àrees de Govern

 • Servei municipal d’aigua.
 • Urbanisme.
 • Obres i Serveis.
 • Neteja viària i gestió de residus.
 • Sanitat i consum.

ISIDRE SIRVENT PUIG

Àrees de Govern

 • Agricultura.
 • Medi Ambient.
 • Suport a Festes populars.

DAVID CRUZ i VILA

Àrees de Govern

 • Joventut i Esports.
 • Ensenyament.
 • Noves tecnologies.