Taxes, tarifes i impostos

 • Períodes de cobrament
  • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA: 01/02/24-02/04/24.
  • IBI URBANA / UBI RÚSTICA: 15/04/24-01/07/24.
  • ESCOMBRARIES: 02/09/24-15/11/24.
  • IAE: 02/09/24-15/11/24.
 • Lloc de pagament
  • Domiciliació bancària
  • Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès

  Dades de contacte:

  • Plaça del Rec, 5-17527 PUIGCERDÀ
  • Tel. 972  884 884

  o bé

  • c/Indústria, 17, baixos – 17500 RIPOLL
  • Tel: 972 700 900

  Tràmits:  http://www.cerdanyaripolles.cat