Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 2857 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial de l'expedient "Modificació POUM. Ajust límis i canvi qualificació a HPO Carrer Torrent d'Urtx"
Exercici: 2024 Bop: 64-0 Edicte: 2623 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets afectats per una expropiació forçosa motivada per l'execució d'un projecte d'obres en el terme municipal de Fontanals de Cerdanya (Exp. 2024/2572)
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2382 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 57-0 Edicte: 2139 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del carrer Pujal, parcel·les 3 i 5 d'Urtx
Exercici: 2024 Bop: 54-0 Edicte: 2119 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2024
Exercici: 2024 Bop: 51-0 Edicte: 1847 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 28-0 Edicte: 869 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 26-0 Edicte: 783 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització PAU Fon 1 Estoll
Exercici: 2024 Bop: 25-0 Edicte: 842 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2004
Exercici: 2024 Bop: 21-0 Edicte: 620 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024