Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 159-0 Edicte: 7103 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCI脫 I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I UR脷S - Exposici贸 p煤blica del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 157-0 Edicte: 7003 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Delegaci贸 de compet猫ncies de l'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 155-0 Edicte: 6868 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCI脫 I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I UR脷S - Aprovaci贸 de la convocat貌ria i les bases per a l'estabilitzaci贸 de l'ocupaci贸 de la Mancomunitat intermunicipal per a fins d'instrucci贸 i cultura d'Alp, Das, Fontanals de Cerdanya i Ur煤s
Exercici: 2023 Bop: 152-0 Edicte: 6663 MANCOMUNITAT PER A FINS D'INSTRUCCI脫 I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I UR脷S - Aprovaci贸 de la convocat貌ria i les bases per a la constituci贸 d'una borsa de treball d'educadora per a la llar d'infants
Exercici: 2023 Bop: 140-0 Edicte: 6028 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - R猫gim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions
Exercici: 2023 Bop: 136-0 Edicte: 5787 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Creaci贸 del Consell de Govern
Exercici: 2023 Bop: 132-0 Edicte: 5564 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Decret d'organitzaci贸 de l'Ajuntament en 脿rees
Exercici: 2023 Bop: 132-0 Edicte: 5563 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4762 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2023 Bop: 108-0 Edicte: 4575 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 n煤m. 2 del pressupost de 2023