Habitatges d’ús turístic (HUT)

AVÍS

De conformitat amb el Decret llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic, aprovat per la Generalitat de Catalunya i vigent a partir del 9/11/2023, l’activitat d’habitatge d’ús turístic a FONTANALS DE CERDANYA està subjecta a llicència prèvia.

D’acord amb l’esmentat decret no es podrà atorgar l’esmentada llicència fins que es modifiqui el planejament urbanístic i es redueixi el número d’habitatges d’ús turístic del municipi.

Per això,  fins que no es modifiqui el planejament i es redueixi el número d’habitatges d’ús turístic per sota el llindar establert al Decret NO es tramitarà cap expedient per l’atorgament d’habitatge d’ús turístic.