SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2023 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.500,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: TANCA RAMADERA: Substitució de 390 metres de tanca ramadera a la muntanya de Queixans. Subministrament i instal·lació de tanca ramadera amb puntals metàl·lics de perfil “T” d’acer S275J […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge 2022

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 10.000,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: PROJECTE DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA FINCA MUNICIPAL CONEGUDA COM ‘ANTIGA CASA DE TELEFÒNICA’ DE QUEIXANS PER DESTINAR-LA A HABITATGE I EQUIPAMENT POLIVALENT. Aquest ajut s’engloba dins el […]

SUBVENCIO “PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE” 2021-2022

El MINISTERIO DE IGUALDAD (Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género)  ha atorgat un ajut de 1.078,66€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de la següent actuació: Campanya de visualització i atenció d’altres formes de violència contra les dones, amb especial atenció a la violència […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2022 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.500,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: TANCA RAMADERA: Substitució de 390 metres de tanca ramadera a la muntanya de Queixans. Subministrament i instal·lació de tanca ramadera amb puntals metàl·lics de perfil “T” d’acer S275J […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2022 Línia 3

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 756,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar parcialment el cost de les següents actuacions: MANTENIMENT DE FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ i MANTENIMENT DE PARCEL·LES INTERIORS Els treballs efectuats han consistit en el manteniment de franges perimetrals de prevenció i de parcel·les […]

1 2 3 9