SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Inversió en l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 30.000,00€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar parcialment el cost d’adquisició d’un habitatge destinat a polítiques socials, situat al carrer del Torrent, núm. 19 d’Urtx. Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per a inversió en l’adquisició d’habitatges destinats a […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions municipals per nevades 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.664,28€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar parcialment -el cost de les següents actuacions municipals per nevades, any 2023: DESPESES CORRENTS Carburant per als vehicles de retirada de neu, reparacions i manteniment de maquinària, adquisició de sal i treballs de suport a […]

SUBVENCIÓ DE DIPSALUT – Despeses d’inversió en equipament de consultoris locals de la demarcació de Girona (SACI), any 2023.

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ha atorgat un ajut de 595,10€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar parcialment el cost de les següents actuacions d’inversió que s’han dut a terme al consultori mèdic de Queixans: -Adquisició de taula d’oficina i calaixeres.-Adquisició d’equip multifuncional Kyocera M2540.-Adquisició de […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 58.208,86 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: -DESPESES CORRENTS: Enllumenat públic / servei de recollida d’escombraries municipals (subvenció de 38.988,65€). -DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles festes majors i altres activitats de caire cultural (subvenció de 6.880,35€). -DESPESES […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2023 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.500,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: TANCA RAMADERA: Substitució de 390 metres de tanca ramadera a la muntanya de Queixans. Subministrament i instal·lació de tanca ramadera amb puntals metàl·lics de perfil “T” d’acer S275J […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge 2022

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 10.000,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: PROJECTE DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA FINCA MUNICIPAL CONEGUDA COM ‘ANTIGA CASA DE TELEFÒNICA’ DE QUEIXANS PER DESTINAR-LA A HABITATGE I EQUIPAMENT POLIVALENT. Aquest ajut s’engloba dins el […]

1 2 3 10