SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 58.208,86 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: -DESPESES CORRENTS: Enllumenat públic / servei de recollida d’escombraries municipals (subvenció de 38.988,65€). -DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles festes majors i altres activitats de caire cultural (subvenció de 6.880,35€). -DESPESES […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2023 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.500,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: TANCA RAMADERA: Substitució de 390 metres de tanca ramadera a la muntanya de Queixans. Subministrament i instal·lació de tanca ramadera amb puntals metàl·lics de perfil “T” d’acer S275J […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge 2022

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 10.000,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: PROJECTE DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA FINCA MUNICIPAL CONEGUDA COM ‘ANTIGA CASA DE TELEFÒNICA’ DE QUEIXANS PER DESTINAR-LA A HABITATGE I EQUIPAMENT POLIVALENT. Aquest ajut s’engloba dins el […]

SUBVENCIO “PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE” 2021-2022

El MINISTERIO DE IGUALDAD (Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género)  ha atorgat un ajut de 1.078,66€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de la següent actuació: Campanya de visualització i atenció d’altres formes de violència contra les dones, amb especial atenció a la violència […]

1 2 3 4 10