SUBVENCIO “PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE” 2020-2021

El MINISTERIO DE IGUALDAD (Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género)  ha atorgat un ajut de 1.079,92€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de la següent actuació: Campanya de visualització i atenció d’altres formes de violència contra les dones, amb especial atenció a la violència […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2021 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.500,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: TANCA RAMADERA: Continuació dels treballs de tancament dels límits entre la forest de Queixans (terme municipal de Fontanals de Cerdanya) i la forest de Vilallobent (terme municipal de […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2020 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.500,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: TANCA RAMADERA: Continuació dels treballs de tancament dels límits entre la forest de Queixans (terme municipal de Fontanals de Cerdanya) i la forest de Vilallobent (terme municipal de Puigcerdà). […]

SUBVENCIÓ DE DIPSALUT – Despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), any 2020.

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ha atorgat un ajut de 1.499,11€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Manteniment ordinari del consultori local de Queixans. Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Inversions en habitatges 2019

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 10.000,00€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Rehabilitació habitatge d’ús social (Rehabilitació integral de la planta 1a de l’edifici situat front la plaça de les Escoles de Queixans per revertir-lo en habitatge dotacional públic). Aquest ajut s’engloba […]

1 2 3 4 5 6 10