SUBVENCIO “PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE” 2020-2021

El MINISTERIO DE IGUALDAD (Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género)  ha atorgat un ajut de 1.079,92€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de la següent actuació: Campanya de visualització i atenció d’altres formes de violència contra les dones, amb especial atenció a la violència […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2021 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.500,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: TANCA RAMADERA: Continuació dels treballs de tancament dels límits entre la forest de Queixans (terme municipal de Fontanals de Cerdanya) i la forest de Vilallobent (terme municipal de […]

1 2 3 4 5 6 11