SUBVENCIO “PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE” 2021-2022

El MINISTERIO DE IGUALDAD (Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género)  ha atorgat un ajut de 1.078,66€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de la següent actuació: Campanya de visualització i atenció d’altres formes de violència contra les dones, amb especial atenció a la violència […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2022 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.500,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: TANCA RAMADERA: Substitució de 390 metres de tanca ramadera a la muntanya de Queixans. Subministrament i instal·lació de tanca ramadera amb puntals metàl·lics de perfil “T” d’acer S275J […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2022 Línia 3

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 756,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar parcialment el cost de les següents actuacions: MANTENIMENT DE FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ i MANTENIMENT DE PARCEL·LES INTERIORS Els treballs efectuats han consistit en el manteniment de franges perimetrals de prevenció i de parcel·les […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions municipals per nevades 2022

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 9.197,50€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions municipals per nevades, any 2022: DESPESES CORRENTS Carburant per als vehicles de retirada de neu, reparacions i manteniment de maquinària, adquisició de sal i treballs de suport a la neteja […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 58.208,86 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: -DESPESES D’INVERSIÓ: Substitució de fanals a Soriguerola i Subministrament i col·locació de barrera mixta al pont de Les Pereres (subvenció de 26.866,93€). -DESPESES CORRENTS: Enllumenat públic (subvenció de […]

SUBVENCIÓ DE DIPSALUT – Despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), any 2021.

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ha atorgat un ajut de 1.826,13€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Manteniment ordinari del consultori local de Queixans. Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona […]

1 2 3 4 5 10