SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions municipals per nevades 2020

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 6.112,17€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: DESPESES CORRENTS (subvenció per import de 2.787,17€). -Carburant per als vehicles de retirada de neu, reparacions i manteniment de maquinària, treballs de suport a la neteja de neus. DESPESES D’INVERSIÓ […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge 2020

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 5.899,69 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE L’OBRA DE REHABILITACIÓ DE LA PLANTA SITUADA SOBRE CAP DE QUEIXANS PER DESTINAR-LA A HABITATGE PÚBLIC. Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Inversions en habitatges 2020

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 15.000,00€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Rehabilitació habitatge d’ús social (Rehabilitació integral de la planta 1a de l’edifici situat front la plaça de les Escoles de Queixans per revertir-lo en habitatge dotacional públic). Aquest ajut s’engloba […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 48.186,36 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: -DESPESES D’INVERSIÓ: Rehabilitació de vivenda a Queixans (subvenció de 20.000,00€). -DESPESES CORRENTS: Enllumenat públic (subvenció de 18.988,65€). -DESPESES […]

1 3 4 5 6 7 10