SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2020 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.500,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: TANCA RAMADERA: Continuació dels treballs de tancament dels límits entre la forest de Queixans (terme municipal de Fontanals de Cerdanya) i la forest de Vilallobent (terme municipal de Puigcerdà). […]

SUBVENCIÓ DE DIPSALUT – Despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), any 2020.

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ha atorgat un ajut de 1.499,11€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Manteniment ordinari del consultori local de Queixans. Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Inversions en habitatges 2019

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 10.000,00€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Rehabilitació habitatge d’ús social (Rehabilitació integral de la planta 1a de l’edifici situat front la plaça de les Escoles de Queixans per revertir-lo en habitatge dotacional públic). Aquest ajut s’engloba […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions municipals per nevades 2020

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 6.112,17€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: DESPESES CORRENTS (subvenció per import de 2.787,17€). -Carburant per als vehicles de retirada de neu, reparacions i manteniment de maquinària, treballs de suport a la neteja de neus. DESPESES D’INVERSIÓ […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge 2020

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 5.899,69 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE L’OBRA DE REHABILITACIÓ DE LA PLANTA SITUADA SOBRE CAP DE QUEIXANS PER DESTINAR-LA A HABITATGE PÚBLIC. Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Inversions en habitatges 2020

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 15.000,00€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Rehabilitació habitatge d’ús social (Rehabilitació integral de la planta 1a de l’edifici situat front la plaça de les Escoles de Queixans per revertir-lo en habitatge dotacional públic). Aquest ajut s’engloba […]

1 3 4 5 6 7 10