Les empreses s’han d’inscriure en el RELI abans del 9 de setembre per optar a contractes públics

Podeu consultar tota la informació accedint AQUÍ. Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions públiques catalanes hauran d’estar inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) abans del 9 de setembre de 2018. Així ho estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. És per aquest […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Inversions en habitatges destinats a polítiques socials

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 6.958,22 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar parcialment el cost de les següents actuacions: -Obres d’adequació de la vivenda municipal situada a la Pl. de l’Ajuntament del Vilar d’Urtx. Aquest ajut s’engloba dins la convocatòria de subvencions per inversions en habitatges destinats […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Programa “Del pla a l’acció”

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 10.000,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: -Millora de l’aîllament tèrmic de la vivenda municipal situada a la plaça de l’Ajuntament del Vilar d’Urtx (terra, tancaments, celràs i teulat). Aquest ajut s’engloba dins la convocatòria de […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 44.412,93 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: -DESPESES D’INVERSIÓ: Pavimentació del camí del Refugi d’Estoll (subvenció de 14.431,50€). -DESPESES CORRENTS: Enllumenat públic (subvenció de 21.337,50€). -DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles festes majors i altres activitats de caire cultural (subvenció de […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions municipals per nevades 2017

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 6.015,71 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: DESPESES CORRENTS (subvenció per import de 4.676,82€). -Carburant per a la màquina llevaneus Unimog i vehicle pickup equipat amb pala llevaneus, reparació i manteniment de maquinària, treballs de suport […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA-Actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 Línia 2

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.500,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: -Canvi i instal·lació d’abeuradors i instal·lació de 300 m de tanca ramadera. Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per actuacions en camins rurals i matèria forestal, línia 2 (EXP. […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA-Actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 2.106,41 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: -Sega de marges de camins de titularitat municipal en 12,8 Km (subvenció atorgada: 1.728,41€). -Arranjament del Camí d’accés als dipòsits d’Urtx (subvenció atorgada: 378,00€). Aquest ajut s’engloba dins el marc […]

1 5 6 7 8 9