SUBVENCIÓ PUOSC DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 70.000,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

-Adquisició de la finca coneguda com “La Rectoria d’Urtx”. Es tracta d’una finca situada al centre del nucli d’Urtx que està qualificada pel planejament com a Sistema d’Equipaments comunitaris i és idònia per destinar-se a equipament comunitari i/o espais lliures. L’Església de Sant Martí d’Urtx limita amb l’esmentada finca i l’edificació de la rectoria està adossada a l’església.

-Construcció de l’equipament municipal per a local social a Escadarcs.

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), període 2013-2017.