SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2020 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.500,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

TANCA RAMADERA:

Continuació dels treballs de tancament dels límits entre la forest de Queixans (terme municipal de Fontanals de Cerdanya) i la forest de Vilallobent (terme municipal de Puigcerdà).

Treballs consistents a retirar i substituir per nova la instal·lació existent (450m): Subministrament i instal·lació de tanca ramadera amb puntals de castanyer de diàmetre 10/12cm i 2m d’alçada per a una alçada útil d’1,2 m. Muntatge de 3 fils d’alta tensió de 2,5mm de diàmetre i part proporcional d’aïlladors, tensors i molles per a que la tanca sigui electrificable. Instal·lació de tres portells d’un ample d’entre 3 i 4 metres. Retirada de l’antiga tanca i el desbrossament d’una franja de treball.

ADOBATGE PASTURES:

Recuperació d’unes pastures degradades a nivell d’espècies i de baixa qualitat. Per tal de millorar aquesta qualitat i productivitat de les pastures es preveu realitzar un programa de adobat perllongat durant els anys. La programació dels adobats consisteix en un adobat en primavera, una vegada hagi desaparegut la neu.

 

El cost total dels treballs descrits ha estat de 8.731,64.-Euros.

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, línia 1, any 2020 (EXP. 2020/1061).