SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2022 Línia 3

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 756,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar parcialment el cost de les següents actuacions:

MANTENIMENT DE FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ i MANTENIMENT DE PARCEL·LES INTERIORS

Els treballs efectuats han consistit en el manteniment de franges perimetrals de prevenció i de parcel·les interiors situades als nuclis de Soriguerola, Les Pereres i l’Estació d’Urtx-Alp.

El cost total dels treballs descrits ha estat de 3.080,00.-Euros.

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, línia 3, any 2022 (EXP. 2022/2147 – X2022000046).