SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions municipals per nevades 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.664,28€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar parcialment -el cost de les següents actuacions municipals per nevades, any 2023:

DESPESES CORRENTS

Carburant per als vehicles de retirada de neu, reparacions i manteniment de maquinària, adquisició de sal i treballs de suport a la neteja de neus.

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per a actuacions municipals per nevades, anualitat 2023 (Exp. 2023/6455-X2023000164).