SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 10.000,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar parcialment el cost de les següents actuacions:

Direcció d’obres, direcció d’aparellador, coordinació de seguretat i control de qualitat de l’obra de rehabilitació integral de la finca municipal coneguda com ‘Antiga casa de Telefònica’ de Queixans per destinar-la a habitatge i equipament polivalent (part corresponent a l’habitatge).

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, any 2023 (expedient núm. 2023/1628 – X202300009).