SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 35.819,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

-DESPESES D’INVERSIÓ: Pavimentació d’un tram del Carrer Major del Vilar d’Urtx i Carrer Estació del Vilar d’Urtx (20.955,27€).

-DESPESES CORRENTS: Enllumenat públic (9.490,73€).

-DESPESES CULTURALS:  Contractació espectacles festes majors (5.373,00€).

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2017.