SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Inversions en habitatges 2019

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 10.000,00€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

Rehabilitació habitatge d’ús social (Rehabilitació integral de la planta 1a de l’edifici situat front la plaça de les Escoles de Queixans per revertir-lo en habitatge dotacional públic).

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per inversions en habitatges 2019 (Exp. 2019/5914-X2019000160-54/19).