SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA A L’ADF BAGA DE CERDANYA FORMADA PELS MUNICIPIS D’ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA, PUIGCERDÀ I ÚRUS

La Diputació de Girona, en data 11 de febrer de 2021, ha atorgat un ajut de 15.000€ a l’ADF Baga de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

Repació del canvi de marxes, substitució de pneumàtics i realització d’arranjaments complementaris al tractor de l’ADF.