SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 48.208,86 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

-DESPESES D’INVERSIÓ: Arranjament de voreres del camí del Mas de Munt i Construcció de cuneta al Camí d’Urtx a Queixans (subvenció de 28.988,65€).

-DESPESES CORRENTS: Enllumenat públic (subvenció de 10.000,00€).

-DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles festes majors i altres activitats de caire cultural (subvenció de 6.880,35€).

-DESPESES CAMINS: Sega de diversos camins municipals (subvenció de 1.600,00€).

-DESPESES NOVES TECNOLOGIES: Adquisició/Renovació de maquinari, xarxes i/o programari (subvenció de 739,86€).

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2021.