SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2021 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.500,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

TANCA RAMADERA:
Continuació dels treballs de tancament dels límits entre la forest de Queixans (terme municipal de Fontanals de Cerdanya) i la forest de Vilallobent (terme municipal de Puigcerdà).
Treballs consistents a retirar i substituir per nova la instal·lació existent (450m): Subministrament i instal·lació de tanca ramadera amb puntals de castanyer de diàmetre 10/12cm i 2m d’alçada per a una alçada útil d’1,2 m. Muntatge de 3 fils d’alta tensió de 2,5mm de diàmetre i part proporcional d’aïlladors, tensors i molles per a que la tanca sigui electrificable.

ADOBATGE PASTURES:

L’ajuntament anualment recupera unes hectàrees de pastures i pastures arbrades que han estat cobertes per el matoll. La recuperació d’aquestes però comporta la recuperació d’unes pastures degradades a nivell d’espècies i de baixa qualitat. Per tal de millorar aquesta qualitat i productivitat de les pastures es preveu realitzar un programa de adobat perllongat durant els anys. La programació dels adobats consisteix en un adobat en primavera, una vegada hagi desaparegut la neu, i l’altre a la tardor. En aquesta ocasió l’aplicació de la calç és du a terme a la tardor, just abans de les nevades d’hivern.

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, línia 1, any 2021 (EXP. 2021/1696).