SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions municipals per nevades 2021

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.651,56€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

DESPESES CORRENTS

Carburant per als vehicles de retirada de neu, reparacions i manteniment de maquinària, adquisició de sal i treballs de suport a la neteja de neus.