SUBVENCIO “PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE” 2020-2021

El MINISTERIO DE IGUALDAD (Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género)  ha atorgat un ajut de 1.079,92€ a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de la següent actuació:

Campanya de visualització i atenció d’altres formes de violència contra les dones, amb especial atenció a la violència sexual.
Acció denominada “De nit 0.0, 0 agressors, 0 agressions”  dissenyada amb la intenció d’eliminar tot tipus de violència de gènere.

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les transferències per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el “Pacto de Estado contra la violencia de género” per a l’exercici 2020.