SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA-Actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 Línia 2

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.500,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

-Canvi i instal·lació d’abeuradors i instal·lació de 300 m de tanca ramadera.

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per actuacions en camins rurals i matèria forestal, línia 2 (EXP. 2017/2830 apartat b).

TANCA RAMADERA: Durant tota l’època estival el bestiar resta a la part alta de les forests. Quan comença el mal temps vaques i eugues es desplacen a la part baixa de les forests i pasturen en mig dels arbres de l’arborètum afectant-los i dificultant el control dels ramats. Per evitar aquests problemes s’ha instal·lat una tanca ramadera.

ABEURADOR: A la pista de la coma del Sabuc, existia un antic abeurador en deficients condicions. S’ha substituit per un abeurador nou recolzat sobre una planxa de formigó per tal d’evitar que es descalci.