SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA-Actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 2.106,41 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

-Sega de marges de camins de titularitat municipal en 12,8 Km (subvenció atorgada: 1.728,41€).

-Arranjament del Camí d’accés als dipòsits d’Urtx (subvenció atorgada: 378,00€).

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per actuacions en camins rurals i matèria forestal, línia 1 (EXP. 2017/2566 apartats a i b).