SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – CAMPANYA “DEL PLA A L’ACCIÓ” 2016 – MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR

La Diputació de Girona, Àrea de Territori i Sostenibilitat-Medi Ambient, ha atorgat un ajut de 24.000,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar parcialment el cost de les següents actuacions:

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DE FONTANALS DE CERDANYA

Els treballs efectuats han consistit a millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant la substitució de les làmpades velles de vapor de sodi o mercuri per altres de noves i més eficients de tecnologia LED.

Aquest ajut s’engloba dins el marc de la Campanya “Del Pla a l’Acció 2016”, L4 (EXP. 2016/1241).