SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Neteja i manteniment de carreteres i vies públiques

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 21.420,55 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

-Arranjament del paviment dels carrers Torrent, Major i Sant Cosme Sant Damià de Queixans pels danys produïts per les nevades i glaçades hivernals (15.677,85€).

-Adquisició d’una pala llevaneus i d’una saladora (5.742,70€).

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions destinades a despeses municipals de neteja i manteniment de carreteres i vies públiques per nevades i glaçades (any 2016).