SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 44.412,93 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

-DESPESES D’INVERSIÓ: Pavimentació del camí del Refugi d’Estoll (subvenció de 14.431,50€).

-DESPESES CORRENTS: Enllumenat públic (subvenció de 21.337,50€).

-DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles festes majors i altres activitats de caire cultural (subvenció de 6.312,00€).

-DESPESES CAMINS: Sega de diversos camins municipals (subvenció de 1.600,00€).

-DESPESES NOVES TECNOLOGIES: Adquisició/Renovació de maquinari, xarxes i/o programari (subvenció de 731,93€).

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2018.