SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Programa “Del pla a l’acció”

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 10.000,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

-Millora de l’aîllament tèrmic de la vivenda municipal situada a la plaça de l’Ajuntament del Vilar d’Urtx (terra, tancaments, celràs i teulat).

Aquest ajut s’engloba dins la convocatòria de subvencions de la campanya “Del Pla a l’Acció”, any 2017.